หน้าหลัก > งานแม่บ้านบริการทำความสะอาด
งานแม่บ้านบริการทำความสะอาด

งานแม่บ้านบริการทำความสะอาด

     HR Pro ให้บริการด้านงานแม่บ้านทำความความสะอาด โดยคำนึงถึงหลักสุขอนามัยที่ดีในการทำ ความสะอาด และการให้บริการควบคู่กันไป โดยการให้บริการ ด้านการรักษาความสะอาด ที่ครบวงจรของเราเริ่มตั้งแต่ การฝึกอบรมพนักงาน ให้ความรู้ในเรื่องการใช้อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดที่ถูกต้อง ตรงกับพื้นผิวแต่ละประเภท, ขั้นตอนในการทำความสะอาด ที่ถูกต้อง ตลอดจน การบริการด้วยจิตบริการที่น่าประทับใจ

     โดยปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจโรงแรม, อาคารสำนักงาน, อาคาร ที่พักอาศัย หรือคอนโดมิเนียมระดับพรีเมี่ยม, ห้างสรรพสินค้า, ตลอดจนถึง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลากหลายประเภท

 


ให้บริการด้านงานแม่บ้านทำความความสะอาด 
โดยคำนึงถึงหลักสุขอนามัยที่ดีในการทำความสะอาด และการให้บริการควบคู่กันไป

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

  โทรศัพท์ 02-284-2492-99   


 

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.