หน้าหลัก > Customer Centricity
Customer Centricity

เราส่งมอบงาน ด้านบริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 

โดยการมองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เป็น Strategic Partner ที่ดี และทำหน้าที่ผู้สนับสนุนธุรกิจหลักเสมือนหนึ่ง Outside Department ของลูกค้า 
โดยมีแนวคิด ในการออกแบบการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ที่เรียบง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของลูกค้า

 

ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย, งานบริการพนักงานทำความสะอาด, งานบริการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร  
และงานบริการพนักงาน Outsource สนับสนุนงานต่างๆ อาทิ พนักงานขับรถผู้บริหารหรือรถส่วนกลาง พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 
ตลอดจนพนักงาน Outsource อื่นๆ แบบครบวงจร 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

  โทรศัพท์ 02-284-2492-99   


 

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.