NEWS & EVENT
จบไปแล้วอีกรุ่น
จบไปแล้วอีกรุ่น
25 Jun, 2021 / By hrproservice
Images/Blog/t56l0Gc4-206309327_4487006491331570_7538268570325100435_n.jpg

จบไปแล้วอีกรุ่น 🏅🏅🏅🎉

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร “การรักษาความปลอดภัยสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต” จำนวน 40 ชั่วโมง ให้กับพนักงานใหม่ที่จะเริ่มงานในช่วงเดือน กรกฎาคม 64 เพื่อให้ไปตามข้อกำหนด พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ในครั้งนี้ เป็นการอบรมแบบ New Normal ที่จัดให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน โควิด-19 และเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19อย่างเคร่งครัดเมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน โดยมี คุณเกื้อ นากระโทก รองกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร จบหลักสูตรการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา 👏👏👏

 

 

f3d0b59c34454d54039988ab66603718.jpg


ee2f9add00809a109b39a96c20a20cc3.jpg

Like
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.