NEWS & EVENT
อบรมการพนักงาน
อบรมการพนักงาน
29 Apr, 2021 / By hrproservice
Images/Blog/rgMHGP2n-line_oa_chat_210429_134339.jpg

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร “การรักษาความปลอดภัยสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต” จำนวน  40 ชั่วโมง  เป็นครั้งที่ 40 ให้กับพนักงานใหม่ ที่จะเข้าเริ่มงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เพื่อเป็นการยกระดับ มาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัย และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนเพื่อให้ไปตามข้อกำหนด พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยมีคุณทองสืบ ชินไพศาล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม และให้โอวาทพนักงาน

Tags
Like
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.