หน้าหลัก > ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (PDPA)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (PDPA)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act)

              HRPro ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลของท่าน ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลและได้รับความคุ้มครองตามรายละเอียดในคำประกาศของบริษัท ซึ่งท่านสามาถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.